Loading...

Sonar inngår samarbeid med Norsk Luftambulanse

29. november 2023

Sonar støtter livreddende innsats med 113-kroners donasjon per kunde

Sonar har inngått et støttesamarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse for å bidra til økt oppmerksomhet rundt 113-appen. For hver kunde Sonar får inn, doneres 113 kroner til Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Styrket beredskap med 113-appen

Samarbeidet fokuserer på 113-appen, som gir viktig informasjon under nødsituasjoner. Ved å donere 113 kroner per kunde ønsker vi å sette fokus på betydningen av denne livreddende appen og samtidig støtte Stiftelsen Norsk Luftambulanses arbeid.

En symbolsk gest

Sonar inngår samarbeid med Norsk Luftambulanse

Den symbolske summen på 113 kroner er valgt med omhu for å understreke nødnummeret og viktigheten av 113-appen. Vi erkjenner verdien av å støtte organisasjoner som jobber for å redde liv og bidra til beredskapen i samfunnet.

Donasjonene går direkte til Stiftelsen Norsk Luftambulanse, som spiller en avgjørende rolle i å opprettholde luftambulansetjenesten og utvikle initiativer som 113-appen. Vi er stolt over å støtte organisasjonens innsats for å redde liv.

Transparens og engasjement

Vi forplikter oss til å opprettholde åpenhet ved å regelmessig rapportere donasjonene til Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Gjennom dette lille, men for oss meningsfulle samarbeidet, håper vi å bidra til å øke bevisstheten rundt 113-appen og samtidig støtte Stiftelsen Norsk Luftambulanses viktige arbeid. Hver kunde som blir en del av Sonar er med på å gjøre en forskjell i beredskapen og redde liv. Stiftelsen Norsk Luftambulanse har godkjent samarbeidet, men det er ellers ingen forbindelser mellom Sonar (Braadland AS) og Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Foto: Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Vi vil gjerne hjelpe deg også!

Opprett gratis konto

Kontakt oss
Epost: hello@sonarseo.ai

Sonar by Braadland AS
4706 Vennesla, Norge
Org nr NO912503097 MVA

Følg oss

© 2024 Sonar by Braadland AS, all rights reserved.